onsdag 23 januari 2013

Årsmöte

Härmed kallas du till årsmöte i föreningen Tango i Gällivare 17.2.2013 kl.19.00


Lokal: Magnetitvägen 53 (Helene och Lars)

Förslag till dagordning
1. Fråga om mötet utlysts i laga ordning.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötets protokoll.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. årsboksslut.
4. Revisorns berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelseledamöter enligt § 5.
7. Val av revisorer enligt § 6.
8. Val av valberedning enligt § 7.
9. Fastställande av avgifter.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en månad före årsmötet.
11. Övriga ärenden.
  
Välkomna!

Inga kommentarer: