tisdag 1 februari 2011

Kallelse till årsmöte

Föreningen Tango i Gällivare kallar till årsmöte söndgen den 20 februari kl 18.30
Lokal: Vallmovägen, danslokalen
Styrelsen /Helene

Förslag till dagordning
1. Fråga om mötet utlysts i laga ordning.
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötets protokoll.
3. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. årsboksslut.
4. Revisorns berättelse.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Val av styrelseledamöter enligt § 5.
7. Val av revisorer enligt § 6.
8. Val av valberedning enligt § 7.
9. Fastställande av avgifter.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen senast en månad före årsmötet.
11. Övriga ärenden.
Välkomna!

Inga kommentarer: